Slide background

Projectsucces is een keuze

Blue Bricks neemt de verantwoordelijkheid voor uw projectsucces.
Dit begint bij het fundament en eindigt bij bewezen succes.

Slide background

De toegevoegde waarde
van succesvol veranderen

Geslaagde projecten dragen direct bij aan het resultaat.
Daarnaast zorgt succesvol veranderen voor een positieve drive,
creativiteit en slagvaardigheid van uw organisatie.

Slide background

Projecten realiseren is topsport

Samen met de klant realiseren wij een topprestatie.
Kennis, kunde, houding, gedrag en mentaliteit zijn de basis voor het succes.

 • Blue Bricks neemt de verantwoordelijkheid voor uw projectsucces.
  Dit begint bij het fundament en eindigt bij bewezen succes.

 • Geslaagde projecten dragen direct bij aan het resultaat.
  Daarnaast zorgt succesvol veranderen voor een positieve drive,
  creativiteit en slagvaardigheid van uw organisatie.

 • Samen met de klant realiseren wij een topprestatie.
  Kennis, kunde, houding, gedrag en mentaliteit zijn de basis voor het succes.

Blue Bricks levert u gegarandeerd projectsucces

Het fundament voor projectsucces wordt gemaakt in het begin. In deze fase vindt een confrontatie plaats tussen visie, belangen, context, ideeën, realiteit, haalbaarheid en inzichten. In dit krachtenveld creëert Blue Bricks de basis voor projectsucces.

Met een team van topspelers zorgt Blue Bricks er voor dat het project vervolgens ook gerealiseerd wordt.

 

Snel en goed veranderen is de uitdaging

De wereld verandert steeds sneller. Dit heeft een aantal oorzaken:

Globalisering

Globalisering leidt tot meer handel, maar ook tot meer concurrentie en daardoor lagere prijzen en druk op kosten. Hiermee is de continue druk op efficiency en verandering een gegeven. Ook in de publieke sector moet meer gebeuren met minder budget.

Technische vooruitgang

De technische vooruitgang gaat steeds sneller. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Veranderen en innoveren is essentieel om niet achter te blijven.

Kortere lifecycles

Nieuwe producten en diensten volgen elkaar steeds sneller op. Dit zorgt ervoor dat de lifecycle van producten en diensten steeds korter wordt. Ook verdienmodellen gaan steeds minder lang mee waardoor veranderen absolute noodzaak is.

Organisaties veranderen

Organisaties veranderen steeds sneller. Bedrijven fuseren, splitsen en reorganiseren. Decentralisaties en centralisaties volgen elkaar op.

Snel veranderen is essentieel voor het bestaansrecht van organisaties. Het succes van projecten is noodzakelijk om deze veranderingen adequaat door te voeren.

Blue Bricks maakt van complexe projecten een gestructureerd proces